dimecres, 4 de juny de 2008

Plecs

Un cop identificats els estrats d'una zona ja podem començar a interpretar la geologia local. Per tal de saber el funcionament geològic de la zona hem d'escollir un estrat o una serie d'estrats els quals s'identifiquin a simple vista (gruix, color, etc.). Un cop ben definit ens hem de posar en una zona on puguem tenir una bona perspectiva de tota l'àrea que vulguem analitzar (pex.: dalt d'un turó, en una carena, etc.)

En aquest cas ens situem en un camí enfront d'un escarpat on es pot veure la següent imatge:Des de l'esquerra de la imatge ens fixem en els estrats i veiem com aquests es troben inclinats cap a la dreta de la imatge. Si els seguim (darrera de l'arbre) veiem com de sobte s'inclinen de forma brusca cap a l'esquerra, es posen verticals i es tornen a inclinar cap a la dreta. Bé, hem descobert un petit però pronunciat plec.

Donada la seva forma aquest plec s'ha format per forçes provinents d'esquerra a dreta en la part esquerra de la foto i de dreta a esquerra a la part dreta de la foto. Les roques s'han comportat com si d'un foli es tractés i s'han acabat plegant....i pensar que les roques no es podien doblegar!!

Aquest plec es troba a la zona de Les Meliques, a uns 3 qm. al sud-est del nucli de Tivissa i és una zona fortament tectonitzada.