diumenge, 19 d’octubre de 2008

Esllavissades

Les esllavissades són trecaments del terreny provocats per factors externs variables com pluges, terratrèmols, execució de carreteres, etc...

Aquests moviments es produeixen en materials cohesius (argiles i llims) i produeixen formes molt ben delimitades i definides.

Les esllavissades estan formades per una zona de trecament, una zona de transport i una zona de deposició. La zona de trencament es reconeix fàcilment donat que té forma de mitja lluna.
En la següent imatge es pot observar una esllavissada, amb la zona de trecament ben delimitada i en forma de mitja lluna, la zona de transport (zona mitjana) i la zona de deposició (zona inferior i tocant a la cuneta de la carretera).
Aquesta esllavissada se situa a la carretera C-44 i s'activa en pluges mitjanes. Un cop activada el gruix pot arribar fins a mitja senyal.