dimecres, 26 de març de 2008

Estrats horitzontals

En geologia un dels principis fonamentals és el principi de la continuïtat el qual defineix que un material situat per sobre d'un altre implica que aquest últim és més antic. Un exemple aclaridor seria com si es tractés d'un llit on anem posant mantes a sobre i que per tant la última serà la que fa menys estona que s'ha posat.
La formació de la majoria de les roques es produeix a partir de la sedimentació d'altres materials o roques preexistents i erosionades o gastades per la pluja, el vent,... Aquests materials són transportats fins a les zones més topogràficament deprimides (valls o mar) on es dipositen i acaben formant, al cap d'un llarg període de temps (centenars a milions d'anys), les roques sedimentaries (calcàries, dolomies, gresos, conglomerats,etc..). Aquests materials es dipositen completament horitzontals o plans i acaben formant els estrats. Els materials van arribant i es van dipositant deixant els més antics per sota.

Un cop formats els estrats la tectònica s'encarrega d'enlairar-los fins a poder aflorar en superfície i poder observar-los.

Així doncs, observar uns estrats sedimentaris completament horitzontals indica que aquests materials es van formar en una zona topogràficament deprimida (vall o mar) i que han sortit, després, a superfície.

En la següent fotografia es pot observar una seqüència d'estrats horitzontals on els més antics (a sota de tot) estan representats per pissarres i els més moderns (dalt de tot) estan representats per conglomerats. Els estrats intermedis estan formats per intercalacions de gresos, conglomerats, argiles i margues.
Aquesta fotografia correspon a la zona sud de la Serra del Montsant.

dimecres, 12 de març de 2008

APRENDRE GEOLOGIA CAMINANT

Quan vas caminant per determinats llocs i observes les muntanyes i valls pots arribar a entendre la forma i els colors de cadascuna d'elles, només falta la interpretació d'un tècnic en la matèria que divulgui i faci entendre el perquè de tot allò.

La finalitat d'aquest bloc serà la de realitzar excursions (virtuals o no) per determinades zones per tal de poder aprendre i interpretar la geologia de cadascuna de les excursions.

A poc a poc anirem descobrint l'apassionant mon de la geologia i totes les virtuts i defectes que té aquesta ciència. Fins i tot es pot aprendre, amb el temps, a saber què podem trobar per sota dels nostres peus i com intentar buscar aigua..només caldrà temps, ganes i imaginació

Jo sóc de Tivissa (Tarragona) i per tant aquestes sortides virtuals seran, almenys les primeres, pel mateix terme municipal de Tivissa (més de 23 mil hectàrees!), tot i que l'abast de les geoexcursions no tindran límits.