diumenge, 21 de setembre de 2008

Falles (2ª part)

Les falles poden tenir unes dimensions molt variables, passant de centimètriques a quilomètriques.
Les de més grans dimensions no es solen veure a simple vista i cal un estudi visual més acurat per tal d'adonar-se que estem davant d'una falla, en canvi les més petites soler ser molt visuals i per tant es poden observar fàcilment.
En la següent imatge es pot observar un tal·lus afectat per calcàries estratificades


Si s'observen els límits dels estrats (línies paral·leles) es pot observar que la zona central de la imatge està 'enfonsada' respecte els costats. Si encara afinem més la vista es poden observar unes línies de fractura les quals denoten un moviment entre blocs, tal i com es pot veure en la següent imatge on les línies de fractura estan pintades de color roig,

El moviment que han patit aquests blocs calcaris ha estat d'enfonsament i per tant es tractaria de petites falles normals.
La zona analitzada se situa a l'anomenada la Costa del Moro, a uns 3 quilòmetres al sud oest de Tivissa, i els relleus calcaris de la zona estan fortament tectonitzats.